Search
Search ×

چارت سازمانی شهرداری چهارباغ

نمودار سازمانی  شهرداری چهارباغ

 


شرح وظایف واحدهای سازمانی

 

حوزه شهردار

-تنظیم و هماهنگی برنامه ها، ملاقات، ارتباطات و جلسات شهردار .

-ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص و واحدهای تابعه و پیگیری آنها طبق دستور.

-تنظیم و ارائه پرونده ها، گزارشات، نشریات و مکاتباتی که شهردار باید ملاحظه و یا امضاء نماید و اعاده  آنها به مراجع ذیربط.

-یادداشت و یادآوری تاریخ تشکیل سمینارها،کنفرانسها،همایشها و جلسات و آماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط برای اطلاع و مطالعه قبلی شهردار .

-ارائه گزارش مطالب ضروری و مهم روزانه به شهردار با هماهنگی حوزه های زیر مجموعه شهردار.

-پاسخگویی و راهنمایی مراجعین به حوزه شهردار .

 

روابط عمومی

-افکار سنجی از شهروندان و ارایه بازخور در مورد نوع و کیفیت خدمات شهرداری به شهروندان جهت بهره برداری در برنامه های سالیانه شهرداری .

-افکار سنجی از کارکنان شهرداری و ارایه بازخور در مورد سبک مدیریت شهرداری جهت بهره برداری در برنامه های ارتقاء کارایی منابع انسانی شهرداری .

-برنامه ریزی و استفاده از ابزارهای مناسب تبلیغاتی جهت جلب و جذب گردشگران و سرمایه گذاران در جهت توسعه اقتصادی شهر و افزایش درآمد شهرداری .

-نظارت بر حسن انجام امور مختلف تشریفاتی نظیر تهیه و نصب تابلو ، پوستر ، پرچم ، پلاکارد و آگهی در خصوص فعالیتهای جاری ، برحسب ضوابط اعلام شده.

-تهیه و انتشار بروشورهای راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور شناخت خدمات شهری .

-برگزاری جشن های ملی و مذهبی ، مراسم ها ، سخنرانی ها .

-ارائه آماری فعالیتهای انجام شده شهرداری و انتشار آن به صورت بولتن یا بروشور ماهانه یا سالانه برای اطلاع عموم و انتشار در رسانه های گروهی و جلب همکاری مردم در امور مربوط به شهر با همکاری رسانه های گروهی .

-جمع آوری اطلاعات مربوط به ایجاد بانک اطلاعاتی و تهیه و تدوین مناسب گزارش فعالیتهای فصلی و سالانه شهرداری .

-ساماندهی مکاتبات مردمی به شهرداری و فعال سازی سیستم انتقاد و پیشنهاد و فعالتر نمودن عناصر و سیستم های پاسخگویی به نامه ها با هماهنگی سلسله مراتب مافوق .

-برنامه ریزی برای ارتباط موثر و مستمر مجموعه مدیران شهرداری با اقشار مختلف و با رویکردهای متفاوت مدیریت شهری .

 

امور ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

- ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه شهرداری بر مبنای مدل مناسب و ارایه گزارش به شهردار به شهردار همراه با تحلیل نارسائیها و راهکارهای بهبود عملکرد واحدها .

-رسیدگی و بازدید از فعالیتهای واحدهای شهرداری و ارایه گزارش از نقاط قوت و ضعف فعالیتهای واحدهای مذکور به شهردار .

-رسیدگی، پیگیری و پاسخگویی به شکایات و درخواستهای شهروندان .

-نظارت بر رعایت قوانین و مقررات و دستورالعملهای صادره .

 

امور حقوقی و املاک

-بررسی حقوقی کلیه قراردادهای داخلی و خارجی مرتبط با شهرداری و اظهار نظر حقوقی در خصوص رعایت یا عدم رعایت ضوابط و موازین قانونی و عنداللزوم حک و اصلاح آن و گزارش به مقام مافوق.

-رسیدگی به معضلات حقوقی شهرداری و اعلام نظر مشورتی در موارد ارجاعی .

-پیگیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارایه آن به دعاوی و مراجع قانونی ذیربط و دفاع از حقوق حق شهرداری در مراجع مذکور .

-نظارت بر انعقاد قراردادهای مختلف در شهرداری و ارائه نظرات مشورتی با توجه به صرفه و صلاح شهرداری.

-طرح دعاوی و دفاع از حقوق شهرداری و پاسخگویی به کلیه دعاوی و شکایات مطروحه علیه شهرداری در مراجع قضایی و غیر قضایی .

- ارزیابی جهت تحصیل حریم و تکمیل پرونده خرید املاکی که در طرح توسعه معابر و یا در مسیر طرحهای مورد نظر شهرداری قرار می گیرد.

- بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری، اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاری و تهیه فهرست مورد نیاز هر طرح .

- برنامه ریزی و نظارت به منظور تهیه شناسنامه املاک شهرداری .

- بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و تهیه فهرست مورد نیاز در هر طرح.

- اقدام به انجام کلیه معاملات ملکی شهرداری در دفاتر اسناد رسمی .

- ثبت دفاتر املاک و اراضی شهرداری و تغییرات آن طبق دستورالعملهای صادره و نگهداری آخرین اطلاعات املاک و اراضی متعلق به شهرداری .

- اقدام به ثبت اراضی و املاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک و تثبیت مالکیت شهرداری برکلیه املاک ومستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات و تنظیم دفاتر خاص املاک

- بررسی پرونده های تملکی انجام شده از لحاظ صحت عملیات واگذاری معوض و تعیین وضعیت دقیق املاک تخصیص یافته به عنوان معوض و تهیه گزارش موارد تخلف احتمالی

- اقدام برای تفکیک اراضی اختصاص شهرداری با اخذ مجوز تغییر کاربری با رعایت ضوابط و صرفه و صلاح شهرداری .

- اقدام برای ثبت رسمی مالکیت شهرداری بر مستغلات متعلق به شهرداری و نگهداری اسناد آنها .

- اقدام در ثبت مشخصات املاک عمومی شهرداری .

 

امور حراست

-انجام امور مربوط به حراست اموال ، ساختمانها ، ماشین آلات ، تاسیسات شهرداری طبق دستورالعمل های ابلاغی .

-تهیه و ابلاغ دستورالعملهای حفاظتی برای واحدهای مختلف شهرداری برای جلوگیری از بروز حوادث و اتفاقات احتمالی .

-انجام امور مربوط به حفاظت پرسنلی طبق دستورالعملها و روشهای تعیین شده از مراجع ذیصلاح .

-کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی شهرداری و تهیه گزارش مورد لزوم .

-حفظ و نگهداری کلیه اوراق و اسناد و پرونده های محرمانه با توجه به مقررات مربوطه .

-انجام کلیه امور محرمانه مربوط به تلکس ، فاکس و بی سیم شهرداری و واحدهای تابعه شهرداری .

 

گروه برنامه ریزی و توسعه

-تهیه و تدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه شهرداری با مشارکت واحدهای ذیربط .

-برآورد كليه منابع درآمد بالقوه و بالفعل شهرداري و پيشنهاد نحوه تخصيص آنها به فعاليت‌هاي مختلف .

-بررسي و اعلام نظر نسبت به درآمدها و هزينه‌هاي سازمان‌هاي تابعه شهرداري .

-تدوین برنامه های شهرداری اعم از عمرانی، شهرسازی، اداری و مالی، خدمات شهری و مدیریتی با مشارکت واحدهای تخصصی ذیربط .

-تهیه و تدوین چشم انداز، راهبرد و برنامه توسعه شهر .

-تهيه و تنظيم بودجه ،متمم بودجه ، اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و ارائه آن به مراجع ذيربط .

-نظارت بر تعيين و تخصيص اعتبارات و ابلاغ آنها جهت اجرا .

-طراحی و اجراي مدلهای مدیریت عملکرد جهت تخصيص بهينه اعتبارات بين طرحها، برنامه‌ها و اهداف كلي برنامه‌هاي چشم‌انداز توسعه .

-برنامه ریزی، هماهنگی واتخاذ تدابیر برای جذب سرمایه گذاری و جلب مشارکت مردم واشخاص حقیقی وحقوقی داخل وخارج استان در جهت توسعه اقتصادی و توسعه زیر ساختها و صنعت گردشگری شهر .طراحی، تامین و توسعه فناوری اطلاعات شهرداری .

-مطالعه، طراحی، نظارت بر استقرار فرایندهای بهینه در شهرداری .

 

 

اداره امور  فرهنگی  و اجتماعی
-  برنامه ریزی و تامین نیازها و توسعه اماکن و فعالیتهای فرهنگی مورد نیاز شهر و شهروندان .

-  برنامه ریزی و تامین نیازها و توسعه اماکن و خدمات اجتماعی مورد نیاز شهروندان .
-  برنامه ریزی و تامین نیازها و توسعه اماکن و فعالیتهای ورزشی مورد نیاز شهروندان .

 

معاونت اداری و مالی

-نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه های استخدامی، آیین نامه ها ، مقررات استخدامی، قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن .

-همکاری در تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح بودجه .

-نظارت بر وصول درآمد .

-نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها .

-نظارت بر حفظ و اداره کردن دارایـی های منقـول و غیـر منقـول متعلق به شهـرداری .

-رسیدگی و صدور دستورات لازم به منظور تامین وسایل و ملزومات مورد نیاز شهرداری .

-کنترل و نظارت بر دارایی ها و بدهی ها سازمان در برنامه ریزی به منظور حفظ اموال شهرداری .

-نظارت بر تهیه گزارشهای مالی و ترازنامه سالانه .

 

اداره امور اداری

-تهیه و اجرای برنامه های نوسازی و تحول اداری در جهت ارتقاء بهره وری و رضایت خدمت گیرندگان شهرداری .

-مطالعه، طراحی، نظارت و پیگیری تصویب تشکیلات مورد نیاز شهرداری در چارچوب ضوابط .

-مطالعه، طراحی، نظارت بر استقرار واحدها و کارکنان و استفاده بهینه از فضای اداری در ساختمان شهرداری .

-بررسی و شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه های آموزشی .

-تهیه و اجرای برنامه های بهسازی نیروی انسانی شهرداری .

-نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه هاو مقررات استخدامی ، قانون کار و تامین اجتماعی .

-نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان .

-نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی .

-نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات .

-برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی برای کارکنان شهرداری .

-برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی بیمه و درمانی .

-نظارت در تامین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب .

-نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آنان تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سالیانه بر اساس دستورالعملها و آیین نامه ها .

-تامین و ارایه خدمات پشتیبانی شهرداری .

-تامین و ارایه خدمات مخابرات و بی سیم شهرداری .

 

اداره امور مالی

-نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحد ها .

-نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها .

-تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور .

-تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تایید آنها .

-اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه .

-بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها .

-نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائیهای شهرداری .

-اقدام در تهیه، تنظیم و ارائه گزارشات مالی به صورت منظم همراه با تجزیه و تحلیل از قبیل تراز آزمایشی ماهیانه، گزارشات اعتبار عمرانی، صورت مغایرات بانکی

ا-قدام در انجام تعهدات مالی در حدود و اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای مالی .

-اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها .

 

اداره درآمد

- برنامه ریزی و اقدام لازم به منظـور وصـول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهـرداری اعم از تعرفه وصولی مرکـز یا تعرفه عوارض که وصول آنها به مناطق یا سایر واحدهای تابعه تفویض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه های مذکور .

-برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد .

-صدور دستورالعمل به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مودیان تعرفه های مصوب عوارض و ارائه روشهای تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان .

-اتخاذ تدابیر لازم به منظور تشخیص و استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان .

-بررسی و اظهار نظر در خصوص درآمدهای نوسازی نواحی که از طرف مدیران نواحی پیشنهاد می گردد .

-برنامه ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری .

-جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب کامل و به موقع آنها .

 

معاونت  عمرانی و شهرسازی

-بررسي و تعيين خط مشي برنامه هاي كلي به منظور تهيه طرحهاي شهرسازي و معماري با توجه به احتياجات فعلي و آتي شهر .

-نظارت بر تدوين ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت وسازهاي شهري .

-رسيدگي به امور مربوط به مهندسين ناظر ساخت وسازهاي شهري .

-بررسي كليه پيشنهادهاي تغيير و اصلاح طرحهاي اجرائي و تفصيلي .

-نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي مصوب و قوانين مربوطه .تهيه طرحهاي راهبردي و موضوعي و موضعي براي ساماندهي حاشيه شهر و هسته هاي جمعيتي اطراف شهر .

-برنامه ريزي ونظارت به منظور تفكيك اراضي با رعايت ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي .

-برنامه ريزي و سياستگذاري به منظور زيباسازي شهر و نوسازی بافت های فرسوده با اولويت معماري سنتي و بومی .انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد .

-برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات کمیسیونهای ماده صد با توجه به تعداد پرونده های واصله و دعوت از اعضای کمیسیون جهت شرکت در جلسات .

-حفظ ارتباط حقوقی و قضایی با مدیریت حقوقی شهرداری و دادگستری و دفاتر اسناد رسمی و اشخاص و مراجع ذیربط .

-ابلاغ نتیجه آراء صادره کمیسیونهای ماده صد به نواحی و افراد ذیربط .

 

 اداره شهرسازی ، نوسازی و طرح های توسعه شهری

-بررسي و تعيين خط مشي برنامه هاي كلي به منظور تهيه طرحهاي شهرسازي و معماري با توجه به احتياجات فعلي و آتي شهر .

-نظارت بر تدوين ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت وسازهاي شهري .

-رسيدگي به امور مربوط به مهندسين ناظر ساخت وسازهاي شهري .

-نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي مصوب و قوانين مربوطه .

-تهيه طرحهاي راهبردي و موضوعي و موضعي براي ساماندهي حاشيه شهر و هسته هاي جمعيتي اطراف شهر .

-برنامه ريزي ونظارت به منظور تفكيك اراضي با رعايت ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي .

-برنامه ريزي و سياستگذاري به منظور زيباسازي شهر و نوسازی بافت های فرسوده با اولويت معماري سنتي و بومی .اقدام به صدور اجازه تفکیک و تغییر کاربری اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرح های تفصیلی مصوب .

-نظارت بر تهیه نقشه های اجرایی نمادها، المان ها و احجام شهری .برنامه ريزي به منظور اجراي نقشه هاي تفصيلي تهيه شده در روي زمين .

-اقدام به صدور پروانه ساختمان و مجوز تعمیرات و پایان کار و پاسخ استعلام در مورد املاک و پیشه‌وران با توجه به مقررات و دستورالعملهای شهرسازی و صنعتی در حد اختیارات تفویض شده مصوب .

-نظارت بر عملیات ساختمانی با رعایت مقررات شهرسازی و قانون نظام مهندسی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز .اقدام به بازدید، حفاظت و نگهداری مستمر از اراضی و مستغلات شهرداری و اخطار به متخلفین و برخورد حسب مورد .

نظارت كلي وايجاد هماهنگي در امور مربوط به طرحهاي عمراني اعم از برنامه هاي عمراني جاري شهرداري و يا طرحهاي عمراني .

-كنترل ونظارت بر كار پيمانكاران ونظارت در هنگام تحويل پروژه زمين به پيمانكار .

-نظارت بر اجرای طرحها و پروفیلهای اجرایی خیابانها و انجام امور امانی و عمرانی.

-بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی و زیرسازی به منظور پیش بینی در برنامه های عمرانی .

-نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تاسیسات متعلق به شهرداری .

-پیش بینی تامین مواد و مصالح مورد نیز کارگاه تولیدات بتونی و پیگیری لازم جهت حمل و نگهداری مصالح با رعایت شرایط فنی .

-نظارت و کنترل بر عملیات پیمانکاران با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و بررسی صورت وضعیتها .


- نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و برآورد هزینه های مربوط . 
-  برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به پروژه های ساختمانی . 
-  نظارت بر اجرای طرحهای خیابان سازی و پیاده رو سازی و مرمت و تعمیر مستحدثات متعلق به شهرداری . 
-  برنامه ریزی و نظارت بر طراحی پروژه های عمرانی در قالب بودجه های مصوب . 
-  نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روها .
-   اقدام در تدوین برنامه زمانبندی پروژه ها و نظارت آنها بر اساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحدهای ذیربط. 
-   برنامه ریزی و هماهنگی در کمیسیونهای تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها و تعمیر و نگهداری از پروژه های عمرانی .

-لکه‌گیری آسفالت معابر محدوده شهر وتعمیر و مرمت پل‌ها، جداول، رفوژها، پیاده‌روسازی و دیوارکشی زمین‌های بایر و تعمیر و نگهداری ابنیه فنی و عمرانی .

 

 گروه حمل و نقل و ترافیک

- مطالعه و ارایه طرح های فرادستی جامع حمل و نقل و ترافیک .

- ساماندهی، نظارت و رسیدگی به امور حمل و نقل بار و مسافر شهر .

- مطالعه و بررسی (نیازسنجی) سرعت گیر و سرعت کاه در سطح شهر .

- جانمایی، نصب تابلوهای راهنمای مسیر در سطح معابر .

- نیازسنجی، جانمایی، نصب علائم راهنمایی و رانندگی در سطح معابر شهری .

- جانمایی و پیگیری احداث جایگاه های CNG .

- جانمایی احداث توقفگاه تاکسی و اتوبوس درون شهری .

- جانمایی احداث پایانه مسافر بری و پارک سوارها .

 

معاونت خدمات شهری
-  سیاستگذاری ، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری .
-  برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه فضای سبز و محیط زیست شهر . 
- نظارت بر حسن انتظام امور انهار و مسیلهای شهری و هماهنگی در جهت آماده سازی و استفاده بهینه از آنها .
- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر نظافت شهر اعم از جمع آوری و حمل زیاله، دفن و تبدیل آن به کود . 
- سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت بر رفع  تخلفات شهری .

-برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم بمنظور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهر .

-برنامه ریزی، اتخاذ تدابیر و اقدام برای حفظ شهر از خطر حریق و حوادث .

 

  اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
-  برنامه ریزی و تامین خدمات شهری  مورد نیاز .
-  برنامه ریزی و ساماندهی میادین میوه و مشاغل و صنوف آلاینده .
-   برنامه ریزی و مدیریت پسماند وتامین خدمات نظافت شهر .
-  برنامه ریزی، نظارت و اقدام  برای رفع  تخلفات شهری .

-  تامین، نگهداری و مدیریت ماشین آلات  شهرداری .

- نظارت بر حسن اجرای امور آرامستانهای شهر .

- برنامه ریزی ، طراحی و اجرای طرح های زیباسازی شهر .

 

 اداره طرح و  توسعه فضای سبز
-  برنامه ریزی، ایجاد و توسعه فضای سبز شهر .
-  مدیریت و نظارت بر حفظ و نگهداری فضای سبز شهر .
-  برنامه ریزی  و نظارت بر حفظ و توسعه باغات شهر .

 

اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی

-برنامه ریزی، اتخاذ تدابیر و اقدام برای حفظ شهر از خطر حریق و حوادث .

-انجام عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق در سطح شهر .

-برنامه ریزی، اتخاذ تدابیر و اقدام برای آمادگی مردم و دستگاههای در سطح شهر برای مقابله وکاهش آسیب های بحران و حوادث .

 

آدرس:
چهارباغ – میدان امام خمینی – بلوار شورا
تلفن:
روابط عمومی: 44562500 - 026
شماره فکس : 44565116 - 026

 

تمام حقوق این وب سایت محفوظ است1399 شرایط استفاده حریم خصوصی
Back To Top
دی ان ان